@phdthesis{Julian02,
author = "V. Julian",
title = "RT_MESSAGE: Desarrollo de sistemas multiagente de tiempo real",
school = "Departament de Sistemes Informàtics i Computació, Universitat Politècnica de València",
year = "2002"
}