@phdthesis{Alfonso17,
author = "B. Alfonso",
title = "Agents with Affective Traits for Decision-Making in Complex Environments",
school = "Departament de Sistemes Informàtics i Computació, Universitat Politècnica de València",
year = "2017"
}