@phdthesis{Esparcia15,
author = "S. Esparcia",
title = "Introducing driving forces into the development of Adaptive Virtual Organizations",
school = "Departament de Sistemes Informàtics i Computació, Universitat Politècnica de València",
year = "2015"
}