@phdthesis{Del13,
author = "E. Del Val",
title = "Semantic Service Management for Service-Oriented MAS ",
school = "Departament de Sistemes Informàtics i Computació, Universitat Politècnica de València",
year = "2013"
}