@phdthesis{Garcia13,
author = "Emilia Garcia",
title = "Engineering Regulated Open Multiagent Systems",
school = "Departament de Sistemes Informàtics i Computació, Universitat Politècnica de València",
year = "2013"
}