@phdthesis{Sánchez13,
author = "V. Sánchez-Anguix",
title = "Complex Negotiations in Multi-Agent Systems",
school = "Departament de Sistemes Informàtics i Computació, Universitat Politècnica de València",
year = "2013"
}