@phdthesis{Alberola13,
author = "J. M. Alberola",
title = "Reorganization in Dynamic Agent Societies",
school = "Departament de Sistemes Informàtics i Computació, Universitat Politècnica de València",
year = "2013"
}