@phdthesis{Palanca12,
author = "J. Palanca",
title = "Computación Distribuida basada en Objetivos",
school = "Departament de Sistemes Informàtics i Computació, Universitat Politècnica de València",
year = "2012"
}