@phdthesis{Terrasa01,
author = "A. Terrasa",
title = "Flexible Real-Time Linux: A new Environment for Flexible Hard Real-Time",
school = "Departament de Sistemes Informàtics i Computació, Universitat Politècnica de València",
year = "2001"
}